G-SPIN 3

G-SPIN 3

品名:G-SPIN 3

型號:TSGS31

線徑:1.19 mm~1.27mm

長度:12.2 m

顏色:深紅(CR)

Made in Japan


顏色