CUSTOMEDGE TYPE-N
CUSTOMEDGE TYPE-N
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
裝備袋 BA20S2W 兩用托特包
裝備袋 BA20S2W 兩用托特包
定價NT$ 2,145
NT$ 2,145
裝備袋 BA20SRB 都會型長背包
裝備袋 BA20SRB 都會型長背包
定價NT$ 3,300
NT$ 3,300
裝備袋 BA18C2T 兩用托特包
裝備袋 BA18C2T 兩用托特包
定價NT$ 2,500
NT$ 1,500
裝備袋 BA18LWT 方形裝備袋
裝備袋 BA18LWT 方形裝備袋
定價NT$ 2,800
NT$ 2,800
裝備袋 BA18CWT 方形裝備袋
裝備袋 BA18CWT 方形裝備袋
定價NT$ 2,600
NT$ 2,600
裝備袋 BA18TBP 都會型背包
裝備袋 BA18TBP 都會型背包
定價NT$ 2,600
NT$ 2,600
握把布 固定套(60入1罐)
握把布 固定套(60入1罐)
NT$ 2,520
握把布 AC26SP (4條1組)
握把布 AC26SP (4條1組)
NT$ 250
握把布 AC25L 龍骨握把布
握把布 AC25L 龍骨握把布
NT$ 110
軟網線 TECGUT 5200
軟網線 TECGUT 5200
定價NT$ 480
NT$ 432
網線 G-SPIN 3
網線 G-SPIN 3
定價NT$ 580
NT$ 522
網線 G-TOUR 3 16L
網線 G-TOUR 3 16L
定價NT$ 530
NT$ 477
網線 G-TOUR 1 16
網線 G-TOUR 1 16
定價NT$ 600
NT$ 540
網線 SIDEWINDER 16
網線 SIDEWINDER 16
定價NT$ 560
NT$ 504
網線 NANOCUBIC 16
網線 NANOCUBIC 16
定價NT$ 600
NT$ 600
網線 AK PRO CX 17
網線 AK PRO CX 17
定價NT$ 520
NT$ 520
網線 AK PRO 16
網線 AK PRO 16
定價NT$ 480
NT$ 480
網線 NANOBLEND 17
網線 NANOBLEND 17
定價NT$ 580
NT$ 580
網線 MICRO SPIN 15L
網線 MICRO SPIN 15L
定價NT$ 410
NT$ 410
網線 POLYLON 17
網線 POLYLON 17
定價NT$ 500
NT$ 500
羽線 NANOCUBIC
羽線 NANOCUBIC
定價NT$ 360
NT$ 252
羽線 G-PRO 70
羽線 G-PRO 70
定價NT$ 420
NT$ 294
羽線 G-PRO 66
羽線 G-PRO 66
定價NT$ 420
NT$ 294
羽線 PRO 70
羽線 PRO 70
定價NT$ 340
NT$ 240
羽線 R4X INSPIRE
羽線 R4X INSPIRE
定價NT$ 340
NT$ 306
羽線 R4X MOMONE
羽線 R4X MOMONE
定價NT$ 340
NT$ 240
羽線 R4X 110
羽線 R4X 110
定價NT$ 340
NT$ 240
羽線 G-TONE 9
羽線 G-TONE 9
定價NT$ 460
NT$ 322
羽線 G-TONE 5
羽線 G-TONE 5
定價NT$ 460
NT$ 322
ROOTS 4000R 3U
ROOTS 4000R 3U
定價NT$ 4,000
NT$ 2,400
ROOTS 4000R 4U
ROOTS 4000R 4U
定價NT$ 4,000
NT$ 2,400
ROOTS AERMET CHRONICLE EX
ROOTS AERMET CHRONICLE EX
定價NT$ 6,740
NT$ 4,044
ROOTS AERMET GOLDLEX
ROOTS AERMET GOLDLEX
定價NT$ 4,960
NT$ 2,976
ROOTS AERMET NEXTA
ROOTS AERMET NEXTA
定價NT$ 6,300
NT$ 3,780
INFERNO
INFERNO
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
INFERNO (LIMITED)
INFERNO (LIMITED)
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
INFERNO EX
INFERNO EX
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
INFERNO PLUS
INFERNO PLUS
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
INFERNO TOUCH
INFERNO TOUCH
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
CUSTOMEDGE TYPE-K
CUSTOMEDGE TYPE-K
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
GRAVITAS 7.0SR
GRAVITAS 7.0SR
定價NT$ 7,700
NT$ 4,620
GRAVITAS 8.0SX
GRAVITAS 8.0SX
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
GRAVITAS 9.0SX C.L.
GRAVITAS 9.0SX C.L.
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
GUNGNIR 05A
GUNGNIR 05A
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
GUNGNIR 07R
GUNGNIR 07R
定價NT$ 7,800
NT$ 4,680
GUNGNIR 08S
GUNGNIR 08S
定價NT$ 8,000
NT$ 4,800
GUNGNIR BETA
GUNGNIR BETA
定價NT$ 7,600
NT$ 4,560
GUNGNIR EPSILON
GUNGNIR EPSILON
定價NT$ 7,600
NT$ 4,560